Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Δράσεις του γενικού χειρουργού Μιχάλη Γενίτσαρη