Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Δράσεις του γενικού χειρουργού Μιχάλη Γενίτσαρη

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη