Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Κήλη Spiegel – Αντιμετώπιση

Η κήλη του Spiegel είναι σπάνια μορφή κήλης του προσθιοπλάγιου κοιλιακού τοιχώματος, εμφανίζεται δε σε ποσοστό 0,1 – 2% των κηλών και διαγιγνώσκεται δύσκολα.

Εκδηλώνεται με ψηλαφητή μάζα στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα (αριστερά ή δεξιά) με ενόχληση ή πόνο. Συχνά εντοπίζεται μετά από ειδική εξέταση για εντερική απόφραξη αγνώστου αιτιολογίας, καθώς δεν υπάρχει εξόγκωμα (ιδιαίτερα σε παχύσαρκα άτομα). Στη Σπιγκέλειο κήλη μπορεί να εισέλθει λεπτό έντερο, επίπλουν και σπανιότερα παχύ έντερο.

Θεραπεία εκλογής αποτελεί η λαπαροσκοπική τοποθέτηση ειδικού πλέγματος για απόφραξη του χάσματος της κήλης.

Με τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση, εκτός της ταχύτατης ανάρρωσης, μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί το σχεδόν μηδενικό ποσοστό υποτροπής.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη