Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Περιεδρικό απόστημα – Αντιμετώπιση

Η συγκέντρωση πύου στους ιστούς γύρω απο τον πρωκτό και το ορθό, ονομάζεται περιεδρικό απόστημα.

Η συγκέντρωση του πύου οφείλεται στην πρόκληση φλεγμονής. Η φλεγμονή εκδηλώνεται με ερυθρότητα, πόνο και ενίοτε με πυρετό, διόγκωση ή και τα δύο.

Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι χειρουργική για την άμεση διάνοιξη και παροχέτευσή του.

Ο χειρουργός θα προβεί σε διάνοιξη, παροχέτευση του πύου, αφαίρεση νεκρωμάτων και αποστείρωση της περιοχής με πλύσεις betadine, φυσιολογικού ορού και οξυζενέ.

Αναλόγως της θέσης και του μεγέθους του αποστήματος ή της βλάβης που προκάλεσε, η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική νάρκωση ή και με γενική.