Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικά video από περιστατικά του ιατρού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ

Χειρουργικά videos προσωπικών επεμβάσεων που παρουσίασε στο πλαίσιο ομιλιών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και σε εκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργών στη Λαπαροσκοπική, ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης.

Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή

Χειρουργικό βίντεο

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Χειρουργικό βίντεο

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Χειρουργικό βίντεο

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης αθλητών (ηβαλγίας)

Χειρουργικό βίντεο

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Χειρουργικό βίντεο

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση αχαλασίας οισοφάγου

Χειρουργικό βίντεο

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματικής κήλης Bochdalek

Χειρουργικό βίντεο

Τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου

Χειρουργικό βίντεο

Εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρυργικής σε επτά διαφορετικά είδη επεμβάσεων

Χειρουργικό βίντεο
Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη