Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικά video από περιστατικά του ιατρού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ

Χειρουργικά videos προσωπικών επεμβάσεων που παρουσίασε στο πλαίσιο ομιλιών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και σε εκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργών στη Λαπαροσκοπική, ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης.

Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης αθλητών (ηβαλγίας)

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση αχαλασίας οισοφάγου

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματικής κήλης Bochdalek

Τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου

Εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρυργικής σε επτά διαφορετικά είδη επεμβάσεων