Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων

Στον κοιλιακό χώρο συχνά προκαλούνται συμφύσεις, δηλαδή είτε τα έντερα κολλούν μεταξύ τους, είτε κολλούν στα κοιλιακά τοιχώματα. Ο συνηθέστερος λόγος είναι μία επέμβαση μέσα στην κοιλιακή χώρα, ένα τραύμα ή μία φλεγμονή.

Ως αποτέλεσμα των συμφύσεων, μπορεί οι ασθενείς να υποστούν ατελή ή πλήρη ειλεό, δηλαδή, να αποφράξει ως ένα βαθμό το επικολλημένο έντερο και να υπάρχει δυσκολία αποβολής των αερίων ή των κοπράνων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσφορία, ή τάση για έμετο.

Άτομα με τα παραπάνω συμπτώματα υποβάλλονται σε διαγνωστική λαπαροσκόπηση και εάν διαπιστωθεί ότι τα αίτια που τα προκαλούν είναι μία ή και περισσότερες συμφύσεις, τότε ο χειρουργός προχωρά στη λύση των συμφύσεων αυτών με επεμβατική πράξη.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη