Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Βίντεο από συνεντεύξεις του γενικού χειρουργού Μιχάλη Γενίτσαρη

Εκπαίδευση Χειρουργών για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Η υπεροχή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και που εφαρμόζεται

Εκπομπή του TV Makedonia για την πρώτη χολοκυστεκτομή στην Βόρεια Ελλάδα (23.3.1993)

Χειρουργικό βίντεο

Εκπομπή ΑΡΓΩ TV- 1η χολοκυστεκτομή (24.3.1991)

Χειρουργικό βίντεο

Δελτίο Ειδήσεων ΕΤ3 – 1η χολοκυστεκτομή (22.3.1991)

Χειρουργικό βίντεο

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων TV Makedonia (21.3.1991)

Χειρουργικό βίντεο
Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη