Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Μετεγχειρητική κήλη – Αντιμετώπιση

Η μετεγχειρητική κήλη είναι η κήλη που εμφανίζεται μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, πάνω από την τομή που προϋπήρχε.

Για τη δημιουργία της εκτός από το είδος της επέμβασης μπορεί να συντρέχουν και λόγοι που αφορούν τους ασθενείς όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, φλεγμονή του τραύματος κ.α.

Στη μετεγχειρητική κήλη εκτός από την είσοδο οργάνων και τον κίνδυνο περίσφυξης και νέκρωσης, μπορεί να εισέλθουν κολλημένα λόγω συμφύσεων από την προηγούμενη επέμβαση σπλάχνα και μπορεί το μέγεθός της να γίνει πολύ μεγάλο και δύσκολα ανατάξιμο εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Οι ενοχλήσεις μπορεί να εξελιχθούν από ήπιο, σε έντονο και χρόνιο πόνο.

Η θεραπεία είναι αποκλειστικά χειρουργική και περιλαμβάνει απαραιτήτως την τοποθέτηση πλέγματος.

Η επέμβαση, αναλόγως της υγείας του ασθενούς, μπορεί να γίνει είτε με ανοιχτή τομή είτε με λαπαροσκοπική χειρουργική μέσω 3 πολύ μικρών οπών. Απαιτεί όμως Χειρουργό με μεγάλη γνώση της κοιλιακής χώρας και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία είναι σαφώς προτιμητέα όταν ενδείκνυται.

Εάν η επέμβαση γίνει λαπαροσκοπικά, αυτή περιλαμβάνει εκτός από την ανάταξη όλων των οργάνων που βρίσκονται εντός του κηλικού σάκου,  τη σωστή ενίσχυσή του κοιλιακού τοιχώματος με τοποθέτηση του κατάλληλου πλέγματος στις σωστές διαστάσεις.