Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Περιφερική παγκρεατεκτομή

Η περιφερική παγκρεατεκτομή διενεργείται για την αφαίρεση διαγνωσμένων όγκων στο σώμα και στην ουρά του παγκρέατος.

Επίσης,  για την αντιμετώπιση ενδοκυστικής αιμορραγίας λόγω χρόνιας  παγκρεατίδιδας, ψευδοκύστης παγκρέατος κ.α. Η επέμβαση αφορά το περιφερικό τμήμα του παγκρέατος.

Ο Χειρουργός Μ. Γενίτσαρης λόγω τεράστιας εμπειρίας πραγματοποιεί την επέμβαση λαπαροσκοπικά, μέσω μικρών τομών.

Τα αποτελέσματα σε μικρούς όγκους που δεν έχουν διηθήσει άλλα όργανα, είναι πολύ καλά. Η θνησιμότητα είναι μηδενική και η μετεγχειρητική ανάρρωση εκ μέρους του ασθενούς πολύ πιο γρήγορη έναντι της ανοιχτής χειρουργικής. Ο πόνος πολύ μικρότερος και η επιστροφή στην καθημερινότητα πολύ ταχύτερη.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη