Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Τεκμηρίωση των πρωτοποριών του Ιατρού Γενίτσαρη

Τεκμηρίωση των πρωτοποριακών επεμβάσεων του Χειρουργού Μιχάλη Γενίτσαρη με την 1η διεθνώς λαπαροσκοπική τεχνική στην αποκατάσταση της κήλης αθλητών (ηβαλγίας) και την 1η χολοκυστεκτομή στη Βόρεια Ελλάδα:

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη