Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί την επανάσταση στη χειρουργική πρακτική του 20ού αιώνα.

Τα οφέλη για τον ασθενή από τη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι θεαματικά.

Σήμερα όλες σχεδόν οι κοιλιακές χειρουργικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά.

Στη λαπαροσκοπική τεχνική χρησιμοποιούμε ειδικές κάνουλες, 0,5 – 1 εκατοστό, που τις εισάγουμε δια του κοιλιακού τοιχώματος εντός του κύτους της κοιλίας. Μέσω αυτών (των trocars) περνάμε το λαπαροσκόπιο, συνδεδεμένο με μικροκάμερα με οθόνη τηλεόρασης και έτσι επισκοπούμε όλη την κοιλιά.  Κατόπιν εισάγουμε από τις υπόλοιπες κάνουλες μικροχειρουργικά εργαλεία με τα οποία διενεργούμε την προγραμματισμένη επέμβαση.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε όλα σχεδόν τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα.

Τα πλεονεκτήματα και οφέλη για τον άρρωστο της λαπαροσκόπησης έναντι της κλασσικής επέμβασης είναι πολλαπλά: 1. Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα (τέσσερις ως πέντε τομούλες, 0,5 – 1 εκατοστό) 2. Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος 3. Ταχεία ανάρρωση και επάνοδος στη συνήθη δραστηριότητα 4. Μηδαμινή απώλεια αίματος 5. Ελάχιστη επιβάρυνση σε καρδιοαναπνευστική λειτουργία (κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα) 6. Μηδενικές μετεγχειρητικές επιπλοκές (διαπύηση τραύματος, διάσπαση, μετεγχειρητική κήλη κλπ) 7. Αποφυγή δημιουργίας ενδοκοιλιακών συμφύσεων 8. Μικρός χρόνος νοσηλείας και άρα μικρότερο κόστος και άλλα πολλά πλεονεκτήματα.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική βεβαίως απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση του γενικού χειρουργού για την πραγματοποίηση των απαιτητικών, προηγμένων λαπαροσκοπικών τεχνικών.

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που διενεργεί ο Χειρουργός Μ. Γενίτσαρης

Ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης, πρωτοπόρος στη λαπαροσκοπική χειρουργική στη Βόρεια Ελλάδα και με εμπειρία πλέον των 8.000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, διενεργεί με προηγμένες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής τις εξής επεμβάσεις:

 • Χολοκυστεκτομή (αφαίρεση χοληδόχου κύστης (χολής) λόγω π.χ. χολολιθίασης / χολοκυστίτιδας και χολαγγειογραφία (απεικόνιση χοληδόχου πόρου) διεγχειρητικά
 • Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης / γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
 • Σκωληκοειδεκτομή σε περίπτωση σκωληκοειδίτιδας
 • Αφαίρεση του σπλήνα (σπληνεκτομή) ή αφαίρεση κύστης σπληνός
 • Αφαίρεση τμήματος λεπτού εντέρου λόγω καλοήθους ή κακοήθους πάθησης
 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση (π.χ. σε περίπτωση περιτονίτιδας, αιμορραγίας, τραύματος, ασαφούς διάγνωσης κλπ)
 • Δημιουργία παρά φύση έδρας λεπτού εντέρου (εντεροστομίας) ή παχέος εντέρου (κολοστομίας)
 • Επέμβαση σε περίπτωση εντερικής απόφραξης (ειλεός)
 • Αποκατάσταση όλων των κηλών (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, επιγαστρική κήλη, μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, μηροκήλη, διαφραγματοκήλη,. Ειδικότερα η βουβωνοκήλη μπορεί να αποκατασταθεί λαπαροσκοπικά με την τεχνική ΤΑPP.
 • Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης Bochdalek
 • Αφαίρεση του επινεφρίδιου (επινεφριδεκτομή / αδρεναλεκτομή) λόγω π.χ. όγκου
 • Κολεκτομή: αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του παχέος εντέρου (ακόμα και του ορθού, δηλαδή του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου) λόγω καλοήθους (π.χ. εκκολπωματίτιδα, νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα) ή κακοήθους πάθησης (καρκίνος παχέος εντέρου)
 • Συρραφή στομάχου σε περίπτωση διάτρησης
 • Αντιμετώπιση (λύση) ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του στομάχου (γαστρεκτομή) λόγω καλοήθους ή κακοήθους πάθησης
 • Αφαίρεση ηπατικής κύστης ή βιοψία ήπατος
Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη