Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Εντεροστομία – Αντιμετώπιση του καρκίνου του λεπτού εντέρου

Ο καρκίνος του λεπτού εντέρου δεν αποτελεί από τους πλέον συχνούς καρκίνους και έχει σχετικά καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης από άλλους όγκους, εάν δεν έχει προκαλέσει διήθηση σε άλλα όργανα.

Καρκίνοι του λεπτού εντέρου είναι:

  • Τα αδενοκαρκινώματα που αντιμετωπίζονται χειρουργικά
  • Τα λεμφώματα που αντιμετωπίζονται με άλλες ογκολογικές θεραπείες και μόνο εάν υπάρξει απόφραξη ή διάτρηση του λεπτού εντέρου, αντιμετωπίζονται χειρουργικά,
  • Τα καρκινοειδή που αντιμετωπίζονται χειρουργικά
  • Οι μεταστατικοί όγκοι του λεπτού εντέρου, που αντιμετωπίζονται αναλόγως της συνολικής κατάστασης του ασθενούς.

Η χειρουργική στον καρκίνο του λεπτού εντέρου απαιτεί πολύ μεγάλη εμπειρία για να διενεργηθεί με άριστα αποτελέσματα λαπαροσκοπικά, εμπειρία που διαθέτει ο Χειρουργός Μ. Γενίτσαρης.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη