Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Σπληνεκτομή – Αντιμετώπιση ρήξης σπληνός

Ο σπλήνας  αποτελεί σημαντικό όργανο του οργανισμού στην κοιλιακή χώρα, δίπλα στο στομάχι. Ο ρόλος του είναι να φιλτράρει και καθαρίζει το αίμα από τα γηρασμένα ή παθολογικά ερυθρά σωματίδια, άλλα μικροσωματίδια ή αντιγόνα. Αυτή η διαδικασία κάθαρσης ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, λειτουργεί ως αποθήκη των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων και μεταβολίζει τον σίδηρο. Συνδέεται με το στομάχι και με τον αριστερό νεφρό.

Ο σπλήνας είναι το πιο ευπαθές από όλα τα όργανα της κοιλιάς με πολύ αίμα και πολύ λεπτό περίβλημα και γι΄ αυτό κινδυνεύει από ρήξη μετά από χτύπημα που μπορεί να προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία.

Η χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα καθίσταται αναγκαία σε αιματολογικές παθήσεις ή ως επείγουσα ιατρική πράξη εάν διαπιστωθεί ρήξη, διότι κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς.

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση του σπλήνα έναντι της ανοιχτής χειρουργικής, αποτελεί επιλογή με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς αντικατέστησε μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση με έντονο μετεγχειρητικό πόνο και μακρά μετεγχειρητική ανάρρωση.

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή γίνεται ταχύτερα, χωρίς μεγάλη και επώδυνη τομή, με εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα, με ταχύτερη ανάρρωση και πολύ μικρότερο πόνο. Η επέμβαση απαιτεί λαπαροσκόπο γενικό χειρουργό με μεγάλη εμπειρία στην κοιλιακή χώρα.