Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Κήλη αθλητών – ηβαλγία – Αντιμετώπιση

Η ηβαλγία ή «κήλη των αθλητών» όπως ονομάστηκε κατά τα τελευταία χρόνια, ή σύνδρομο κοιλιακών, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα των επαγγελματιών αθλητών και των συλλόγων τους, γι αυτό και υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή αθλητιατρική κοινότητα αναφορικά με την αιτιολογία και την θεραπεία αυτής της πάθησης.

Ηβαλγία είναι μια πάθηση που προσβάλλει τους αθλητές, κυρίως τους άντρες. Πρόκειται για εμφάνιση πόνου στην περιοχή της ήβης κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Με το πέρασμα του χρόνου ο πόνος γίνεται πιο δυνατός, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η απόδοση του αθλητή. Στην προσπάθεια να εξηγηθεί το αίτιο των συμπτωμάτων, διατυπώθηκε η άποψη ότι ο πόνος οφείλεται σε ανεπάρκεια των μυών του κάτω κοιλιακού τοιχώματος. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, άρχισε και η χειρουργική αντιμετώπιση των σχετικών περιστατικών.

Η κύρια δυσκολία στη θεραπεία αυτών των ασθενών-αθλητών είναι η διερεύνηση και τεκμηρίωση της αιτίας του πόνου.

Η κυριότερη χειρουργική αιτία της ηβαλγίας στους επαγγελματίες αθλητές είναι η εξασθένηση ή ανεπάρκεια του κατώτερου κοιλιακού τοιχώματος, για την ακρίβεια του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου, δηλαδή μία αρχόμενη βουβωνοκήλη ή μία βουβωνοκήλη.

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Πολλές φορές η κλινική εξέταση είναι φτωχή και δε διαπιστώνεται κάτι το παθολογικό. Τότε η διάγνωση στηρίζεται αποκλειστικά στο ιστορικό του αθλητή. Οι παρακλινικές εξετάσεις, όπως υπερηχοτομογραφία, CT scan, MRI κ.λ.π. βοηθούν μόνο στο να αποκλείσουν άλλες αιτίες ηβαλγίας (κακώσεις μυών και τενόντων, παθήσεις του ηβικού οστού, της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου, ουρολογικές παθήσεις, νευραλγίες) που είναι μη χειρουργικές.

Η αρχική θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαμβάνει ξεκούραση, φυσικοθεραπεία, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, διηθήσεις της περιοχής του πόνου με τοπικά αναισθητικά και μακράς διάρκειας δράσης κορτικοστεροειδών.

Πρωτοπόρος στην αποκατάσταση της κήλης των αθλητών

Η σύγχρονη χειρουργική αποκατάσταση είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική που πρώτος εφάρμοσε παγκοσμίως για τη ηβαλγία ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης και μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά αθλητών. Είναι η ιδεώδης χειρουργική θεραπεία για επαγγελματίες αθλητές με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, πολύ γρήγορη ανάρρωση και επάνοδο σε πλήρη αθλητική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα τόσο για τους ίδιους όσο και για τις ομάδες τους.

Η λαπαροσκοπική επέμβαση περιλαμβάνει ενίσχυση των οπισθίων τοιχωμάτων των βουβωνικών πόρων άμφω με τοποθέτηση πλέγματος.

Πλεονεκτήματα:

  • Καλύτερη προσπέλαση του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου
  • Tension-free τεχνική, κατάλληλη για έντονα αυξημένες ενδοκοιλιακές πιέσεις
  • Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς
  • Μικρότερο ποσοστό υποτροπής
  • Ενίσχυση του κατώτερου κοιλιακού τοιχώματος από το ηβικόν οστού μέχρι την προσθία άνω λαγόνιο άκανθα, αμφοτερόπλευρα
  • Ήπιος μετεγχειρητικός πόνος
  • Θεαματικά γρηγορότερη επάνοδος σε αθλητική δραστηριότητα (εντός 2-3 εβδομάδων)
Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη