Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Ιατρικές παρουσιάσεις του ιατρού Μιχάλη Γενίτσαρη

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ TAPP

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ (ΓΟΠ) –ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση γαστροοισοφαφικής παλινδρόμισης

ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΣ: ΠΟΤΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ

Οξεία χολοκυστίτις

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Λαπαροσκοπική προσπέλαση του ορθοκολικού καρκίνου

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λαπαροσκοπική χειρουργική - εξέλιξη εφαρμογές

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Γαστροοισοφαφική παλινδρόμιση - λαπαροσκοπική θολοπλαστική

LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA REPAIR TAPP Prosedure

Laparoscopic inguinal herna