Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Ειλεός – Αντιμετώπιση

Η μερική ή ολική απόφραξη του εντέρου για οποιαδήποτε αιτία, ονομάζεται ειλεός. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά το λεπτό έντερο και σε πολύ λιγότερες το παχύ.

Ο ειλεός οφείλεται σε ελάττωση της κινητικότητας του εντέρου (παραλυτικός) ή σε απόφραξη λόγω κάποιου εμποδίου (μηχανικός ειλεός). Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι η ύπαρξη κήλης, συμφύσεων, πολυπόδων, όγκων εσωτερικά, αλλά και άλλες αιτίες όπως η κατάποση ξένου σώματος που δεν εξήλθε, η μεκέλεια απόφυση, η στένωση του εντέρου λόγω νόσου του Crohn κ.α. Ειδικότερα για τις κήλες, ειλεός προκύπτει όταν εισέλθει στην κήλη μέρος του εντέρου, προκληθεί συστροφή ή περίσφιξη που στραγγαλίζει το έντερο και δεν επιτρέπει να διέλθει τίποτε από αυτό.

Τα συμπτώματα είναι ο έντονος και συνεχώς αυξανόμενος πόνος στην κοιλιά, η διόγκωσή της, το έντονο ρέψιμο, έντονοι εντερικοί σπασμοί και ο εμετός.

Εάν ο ασθενής χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση ή μπορεί να αποφύγει το χειρουργείο με κάποια άλλη θεραπευτική διαδικασία, θα αποφασιστεί μόνο μετά από διαγνωστικές εξετάσεις σε νοσοκομείο ή κλινική και κλινικό έλεγχο από έμπειρο χειρουργό. Εάν η διάνοιξη της απόφραξης του εντέρου αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά, μπορεί να αποφευχθεί η ανοιχτή τομή στην κοιλιά με λαπαροσκοπική χειρουργική που προσφέρει πολύ μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, ταχύτερη ανάρρωση, ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών και ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στην κανονικότητα.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη