Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Θολοπλαστική κατά Nissen

Η θολοπλαστική κατά Nissen είναι η χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ) προκειμένου ο ασθενής να σταματήσει τη συνεχή χρήση φαρμάκων, τις πολλαπλές γαστροσκοπήσεις και να απαλλαχθεί από τον κίνδυνο του καρκίνο του Οισοφάγου.

Η τεχνική «Θολοπλαστική κατά Nissen» ή αλλιώς θολοπτύχωση, ή αντιπαλινδρομική επέμβαση περιλαμβάνει την ανάταξη και διόρθωση της διαφραγματοκήλης 1) με πλαστική των σκελών του διαφράγματος 2) με τη δημιουργία νέου σφιγκτηριακού μηχανισμού, χρησιμοποιώντας τον θόλο του στομάχου.

Η λαπαροσκοπική Χειρουργική τεχνική, Θολοπλαστική κατά Nissen, αποτελεί πλέον την απόλυτα επιτυχή επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς διενεργείται μέσω 4-5 μικρών τομών  της τάξης των 5 χιλιοστών στο δέρμα, χωρίς να γίνει διατομή μυών. Από τις οπές αυτές διέρχονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και η επέμβαση ολοκληρώνεται σε χρόνο που δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά.

Ο ασθενής δεν έχει τομή, δεν αιμορραγεί, έχει πολύ μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και αναχωρεί από την κλινική την επόμενη ημέρα.

Η επιστροφή σε κανονική διατροφή είναι ταχύτατη όπως και η ανάρρωση. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιο άλγος) και οι μετεγχειρητικές συμφύσεις που προκαλούνται με τη διενέργεια ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης.

Ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης, έχει τεράστια εμπειρία περιστατικών λαπαροσκοπικής θολοπλαστικής κατά NISSEN.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη