Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Ομιλία στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (26-28.5.2011)

Ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών συμμετείχε ως ομιλητής ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Μιχάλης Γενίτσαρης.

Το Συνέδριο κάλυψε τις νεότερες απόψεις και τα σύγχρονα δεδομένα στο επιστημονικό πεδίο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.  Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με τη συνεργασία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας.

26-28.5.2011

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη