Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Χολοκυστεκτομή

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη