Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Περιεδρικό συρίγγιο

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη