Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Διαφραγματοκήλη

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη