Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Περιοδικό «Ελληνική Γαστρεντερολογία»- 14 Διεθνές Συνέριο Γαστρεντερολογίας και 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκόπησης του πεπτικού – Αθήνα 25-30 Σεπτεμβρίου 1992

Περιοδικό «Ελληνική Γαστρεντερολογία»- 14 Διεθνές Συνέριο Γαστρεντερολογίας και 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκόπησης του πεπτικού – Αθήνα 25-30 Σεπτεμβρίου 1992

Περιοδικό «Ελληνική Γαστρεντερολογία»- 14 Διεθνές Συνέριο Γαστρεντερολογίας και 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκόπησης του πεπτικού – Αθήνα 25-30 Σεπτεμβρίου 1992

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη