Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΟΜΙΛΙΑ -ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη