Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΟΜΙΛΙΑ -ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ