Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗΣ (ΓΟΠ)

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη