Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

2018 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη