Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Περιεδρικό απόστημα