Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Ορομυοτομή κατά Heller

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη