Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Ορομυοτομή κατά Heller