Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Κύστεις ήπατος – Εχινόκκοκος κύστη

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη