Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Επιστημονικό έργο

Πρωτοπόρος στις νέες τεχνικές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης. Το επιβεβαιώνουν οι επιστημονικές παρουσιάσεις του σε ιατρικά συνέδρια:

2003- «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ηβαλγίας» σε 131 αθλητές. Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»- Παρουσίαση στο 7ο «European Endoscopic Surgery Week”, Γλασκώβη, U.K

11-new

2003- «Λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ηβαλγίας» σε 131 αθλητές. Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»- Παρουσίαση στο 7ο «European Endoscopic Surgery Week”, Γλασκώβη, U.K

2008 – «Σύνδρομο Κοιλιακών προσαγωγών». Παρουσίαση της νέας τεχνικής λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης, – 1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Θεσσαλονίκη

13-new

2008 – «Σύνδρομο Κοιλιακών προσαγωγών». Παρουσίαση της νέας τεχνικής λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης, – 1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Θεσσαλονίκη