Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Επιστημονικό έργο

Πρωτοπόρος στις νέες τεχνικές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης. Το επιβεβαιώνουν οι επιστημονικές παρουσιάσεις του σε ιατρικά συνέδρια:

1992- «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, ανάλυση 100 περιστατικών σε ένα χρόνο», πρώτη διεθνής παρουσίαση στο 14 Διεθνές Συνέδριο Γαστρεντερολογίας και 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκόπησης του πεπτικού – Αθήνα 25-30 Σεπτεμβρίου, Περιοδικό «Ελληνική Γαστρεντερολογία».

3-new

1992- «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, ανάλυση 100 περιστατικών σε ένα χρόνο», πρώτη διεθνής παρουσίαση στο 14 Διεθνές Συνέριο Γαστρεντερολογίας και 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκόπησης του πεπτικού – Αθήνα 25-30 Σεπτεμβρίου, Περιοδικό «Ελληνική Γαστρεντερολογία».

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη