Είπαν για τον γιατρό τα ΜΜΕ

1991- «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», για πρώτη φορά. Δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review».

review-new

1991- «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», για πρώτη φορά. Δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review».