Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Αχαλασία οισοφάγου