Γενίτσαρης

2008 – «Σύνδρομο Κοιλιακών προσαγωγών». Παρουσίαση της νέας τεχνικής λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης, – 1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Θεσσαλονίκη

13-new

2008 – «Σύνδρομο Κοιλιακών προσαγωγών». Παρουσίαση της νέας τεχνικής λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης, – 1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Θεσσαλονίκη