Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθοσιγμοειδούς

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθοσιγμοειδούς με μόνιμη κολοστομία, που διενήργησε ο Χειρουργός Μιχάλης Γενίτσαρης σε ασθενή με όγκο 2 cm από τον πρωκτικό δακτύλιο. Η συγκεκριμένη επέμβαση κατατάσσεται στις βαρύτερες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η διενέργειά της συγκεκριμένης επέμβασης με λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία του χειρουργού και γι΄ αυτό δεν διενεργείται συχνά λαπαροσκοπικά στην Ελλάδα, παρ΄ ότι υπερέχει σημαντικά έναντι της ανοιχτής χειρουργικής: Ο ασθενής αναρρώνει πολύ ταχύτερα  με επιστροφή στην κανονικότητα σε 5 ημέρες (έναντι 10-15 ημερών μετά από ανοιχτή χειρουργική), δεν πονά, το ποσοστό επιπλοκών είναι εξαιρετικά χαμηλότερο και το ογκολογικό αποτέλεσμα εφάμιλλο της ανοιχτής επέμβασης.