Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019-2020

Χειρουργική εταιρεία βορείου Ελλάδος

Κατά την περίοδο 2019–2020 θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) Επιστημονικές Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων Συνεχούς Χειρουργικής Εκπαίδευσης που οργανώνει η Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, αναλυτικά: https://www.xebe.gr/files/xebe-metekpaideutika-2019-2020-edited-25-9-2019.pdf