Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή – «Ελεύθερος Τύπος», 2 Νοεμβρίου 1991

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή - «Ελεύθερος Τύπος», 2 Νοεμβρίου 1991
Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη