Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

«Θεραπεία χολής με λαπαροσκόπηση» ( Ελευθεροτυπία 21.3.1991)