Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΔΡΑΜΑ 2012 Λαπαροσκοπική προσπέλαση του ορθοκολικού καρκίνου

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη