Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

3ο Επιστημονικό Συμπόσιο