Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

3ο Επιστημονικό Συμπόσιο

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη