Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

«1η επέμβαση λαπαροσκόπησης» (ΠαραΠΟΛΗτικά εφημ. Θεσσαλονίκη, 22.3.1991)

Εκ παραδρομής γράφηκε «αφαίρεση πέτρας νεφρού» και την επομένη έγινε ορθή  αναγραφή ότι επρόκειτο για αφαίρεση χοληδόχου κύστης λόγω χολολιθίασης.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη