Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Επέμβαση χωρίς νυστέρι – «Θεσσαλονίκη», 14 Ιουλίου 1993

Επέμβαση χωρίς νυστέρι

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη