Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη