Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

Λουξεμβούργο, Ιούνιος 1995

Λουξεμβούργο, Ιούνιος 1995

Λουξεμβούργο, Ιούνιος 1995

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη