Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη