Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη