Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

8ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιατρικής, Μάιος 1993

8ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιατρικής, Μάιος 1993

8ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιατρικής, Μάιος 1993