Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery», Ιούνιος 2000

8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery», Ιούνιος 2000

8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery», Ιούνιος 2000