Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος – Ιούνιος 1997

4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος – Ιούνιος 1997

4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος – Ιούνιος 1997

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη