Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Δεκέμβριος 2008

1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Δεκέμβριος 2008

1ο συνέδριο European College of Sports Physicians – ECOSEP, Δεκέμβριος 2008

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη