Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και διεθνές Συμπόσιο, 1993

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και διεθνές Συμπόσιο, 1993

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και διεθνές Συμπόσιο, 1993

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη