Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Σκωτία – Ιούνιος 2003

1η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Σκωτία - Ιούνιος 2003

1η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Σκωτία – Ιούνιος 2003

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη